Hoe weten archeologen waar ze moeten graven?

De aarde

Archeologen graven letterlijk in de tijd. De archeologie bestudeert de overblijfselen van de menselijke samenleving. Archeologen graven grond af of zoeken onder water naar voorwerpen die onze voorouders achter hebben gelaten. Ze zoeken naar allerlei aanwijzingen die ons vertellen hoe mensen vroeger geleefd hebben. Sommige opgravingsplaatsen komen bij toeval aan het licht, maar vaak zijn er op voorhand al aanduidingen dat er iets te vinden is. Op oude kaarten staan vaak gebouwen die al lang verdwenen zijn. Op luchtfoto's kan je grotere lijnen zien die zich in het landschap aftekenen. Als een boer regelmatig op een akker ploegt en er komen steeds scherven of stenen naar boven dan zijn er misschien wel oude sporen te vinden op die plek.