Hoe kan het dat water in een rivier blijft staan en niet de grond in zakt?

De aarde
rivier

Het water in een rivier staat niet stil: het stroomt van hoog naar laag. Een rivier begint vaak in de bergen en eindigt in zee. Het stroomgebied van een rivier kan uit verschillende bodems bestaan. Er zijn bijvoorbeeld bodems van steen waar bijna geen water doorheen dringt, zoals in de bergen. Andere bodems zijn niet zo waterdicht. Zandbodems bijvoorbeeld laten wel een beetje water door. Het water komt terecht in de kleine gaatjes (poriën) die tussen de zandkorrels zitten. Hoe kleiner de poriën, hoe moeilijker het rivierwater in de bodem kan zakken. Er kan dus wel wat water uit een rivier weglekken. Maar andersom kan er vanuit de bodem weer water in de rivier terechtkomen. Dat gebeurt als de bodem heel erg nat is, bijvoorbeeld doordat er veel neerslag is gevallen.