Waarom is de bal bij American football een eitje?

Sport

Max vraagt zich af waarom de bal een eitje is bij American Football. Voor deze vraag moeten ze bij Marcus Muler zijn, trainer van een Amercan football team. Als afsluiter mogen Jochem en Max kijken bij een echte wedstrijd!