Naar vraag & antwoord

Hoe kun je de hoogte van bergen meten? Wetenschap & Techniek

Bekijk antwoord
Hoe kun je de hoogte van bergen meten?

Leonie Prins stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!

De hoogte van berg kan op verschillende manieren gemeten worden. Meestal maken ze gebruik van GPS. Met satellieten is een denkbeeldige, perfecte cirkel rond de aarde getrokken. Door de gegevens van verschillende satellieten te vergelijken kan berekend worden hoe hoog een berg uitsteekt.

Ook kan de hoogte bepaald worden door het meten van de luchtdruk met een barometer, met tijdmeting met lasers (laseraltimetrie), door het meten van de zwaartekracht (gravimetrisch) of door driehoeksmeting (trigoniometrisch).

Wist je dat nul meter hoog niet overal hetzelfde is? In Nederland gebruiken we Normaal Amsterdams Peil (NAP). Dit is ongeveer het zeeniveau van de Noordzee. In België meten ze vanaf de gemiddelde laagwaterstand in Oostende. Hun ‘nul’ ligt op min 2,34 meter NAP. In Duitsland is het nulpunt ongeveer gelijk aan dat van ons, maar 2 centimeter boven NAP.

Leonie Prins stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!