Naar vraag & antwoord

Wie heeft de muzieknoot uitgevonden,en hoe? Geschiedenis

Bekijk antwoord
Wie heeft de muzieknoot uitgevonden,en hoe?

Poezie stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!

Het vastleggen van muziek op papier, is vooral in de Middeleeuwen tot ontwikkeling gekomen. Daarvoor hadden de Oude Grieken al een systeem bedacht met letters van A t/m G, maar deze letters gaven alleen de hoogte van de noot aan en niet hoelang de toon vastgehouden moest worden.

In de Middeleeuwen vond de Katholieke kerk het belangrijk dat de kerkliederen overal hetzelfde werden gezongen. Ze ontwikkelden toen het 'neumenschrift'. Dit was een soort notenbalk met streepjes erop. Eerst waren het alleen streepjes en later werd een vierlijnige notenbalk bedacht.

De muzieknotatie is dus langzaam aan ontstaan, steeds werd er iets bij bedacht om de muziek nauwkeuriger weer te geven. Eerst begon het met de toonhoogte, later hoelang de noot aangehouden moet worden en nog later werd ook 'de expressie' vastgelegd.

De muzieknotatie is nog steeds in ontwikkeling, dus wie weet hoe de notenbalk er over 100 jaar uitziet. Als er dan nog notenbalken zijn!

Poezie stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!