Naar vraag & antwoord

Bestaat Atlantis werkelijk of is het een mythe? Geschiedenis

Bekijk antwoord
Bestaat Atlantis werkelijk of is het een mythe?
Bestaat Atlantis werkelijk of is het een mythe?

Danique K stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!

Plato

2500 jaar geleden schreef Plato over Atlantis. Plato leefde in Griekenland. Griekenland werd in de periode dat Plato leefde, getroffen door zeer zware aardbevingen, gevolgd door een hele grote vloedgolf. Dat was in 373 voor Christus. Die aardbeving en vloedgolf lieten de steden Helike en Bura in zee verdwijnen.

Helike

Helike was een machtige stad die zich verre hield van alle toen heersende politieke conflicten. Plato gebruikte Helike daarom als sHelymbool voor de ideale stadsstaat. Men denkt daarom Atlantis eigenlijk de stad Helike is. Maar niemand weet dat zeker! Of Atlantis echt heeft bestaan weet niemand dus met zekerheid te zeggen. 

Wist je dat?

Wist je dat de Atlantische oceaan vernoemd is naar de stad Atlantis?

Danique K stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!

Challenges