Wat is een fossiel en waar kan je fossielen vinden?

Dieren en planten
Fossielen

Een fossiel is alles wat is overgebleven van planten en dieren die vroeger geleefd hebben. En ook wat is overgebleven van hun activiteiten, zoals lopen (een voetspoor kan een fossiel zijn). We vinden niet alleen botten, tanden en schelpen als fossiel terug, maar ook boomstammen, zaden, voetsporen en graafgangen. De meeste fossielen zijn versteend en vaak miljoenen jaren oud. Fossielen zijn te vinden op plekken waar vroeger een zee of een meer is geweest. Als het zeeniveau gedaald is, komen de oude lagen met gesteenten boven water. In Zuid-Limburg bijvoorbeeld worden fossielen van zee-egels en Maashagedissen gevonden.

Nederland onder water

In de tijd waarin deze beesten leefden (65 miljoen jaar geleden) stond Nederland onder water. Fossielen komen vooral voor in afzettings- of sedimentgesteente, dat zijn gesteenten die zijn ontstaan in de zee of in een rivier of meer. Vaak zijn de gesteentelagen uitgeslepen door een rivier, waardoor fossielen aan het oppervlak komen te liggen en ontdekt kunnen worden. Een geologische hamer of ander gereedschap is vaak handig, maar soms liggen fossielen ook zo voor het oprapen.