Wat is er waar van de Witte Wieven?

Wat is er waar van de Witte Wieven?
witte wieven

Bovennatuurlijk
Ten eerste geloofden mensen in het verleden dat er veel meer was tussen hemel en aarde. Ze geloofden niet alleen in God, maar ook in engelen, duivels, zielen en bovennatuurlijke wezens. Tot bovennatuurlijke wezens behoren spoken… en de Witte Wieven (=witte vrouwen)!

Lees ook: Bestaan er geesten?

Mistflarden
In Nederland geloofde men vooral in het oosten van het land in Witte Wieven, omdat ze in verband werden gebracht met de mistflarden die daar ’s avonds en ’s nachts opdwarrelden uit het drassige land. De mist buiten het veilige dorp werd dus aangezien voor bovennatuurlijke wezens.

Liefde in plaats van rijkdom
Vroeger hadden jongeren weinig te zeggen over met wie ze trouwden; dat maakten de ouders namelijk wel uit! Vooral bij rijke mensen was een huwelijk dé manier om hun bezittingen (zoals land, boerderijen en goederen) te vergroten. Het verhaal van de Witte Wieven was vooral populair bij de mensen die vonden dat je uit liefde met elkaar moest trouwen in plaats van met degene die de ouders hadden gekozen. Zij kozen voor echte liefde in plaats van rijkdom.” “De sage over Albert, Hendrik, Johanna en de Witte Wieven is uiteindelijk het verhaal van het type ‘de liefde overwint alles!’ 

Vreemd
Tegenwoordig kijken we vreemd aan tegen de praktijk van uithuwelijken, maar dit heeft ook bij ons lang bestaan.

Bron: Sagen-expert Theo Meder van het Meertens Instituut 

Challenges