Waarom is afrika zo arm?

De maatschappij

Niet alle landen in Afrika zijn arm. Vooral de landen onder de Sahara (dus zonder Egypte, Libië, Tunesië, Marokko en Algerije) zijn arm.

Meer armoede

De helft van de 700 miljoen mensen leeft van €0,60 of minder per dag. Het is het enige werelddeel dat armer is geworden in de afgelopen 25 jaar ondanks de vooruitgang in technologie, kennis en handel in andere regio's. Dit heeft onder andere te maken met slecht bestuur.

Afrikanen werken hard om hun eigen bestaan te verbeteren en genoeg eten te hebben voor hun eigen familie. Maar de leiders en regeringen kiezen vaak niet voor het volk. Ze worden er eerder zelf beter van.

Democratie

Sinds de jaren negentig worden veel regeringen wel democratischer, maar het duurt nog een tijd voordat veranderingen doorgevoerd kunnen worden. Veel Afrikanen leven in stammen en werken als stam samen.

Het zou voor de toekomst van Afrika beter zijn dat Afrikaanse mensen los van stammen, familie en gevestigde belangen gaan samenwerken. Zelfzuchtige machthebbers zijn een ramp geweest voor Afrika.

Bekijk ook: Is er nog steeds apartheid in Zuid-Afrika?

Verandering

Gelukkig zijn stedelingen, die ±40% van de bevolking uitmaken, nu beter geïnformeerd en moeilijker te intimideren dan de plattelandsbevolking. Ze eisen beter bestuur en naleving van landelijke wetten.

Buitenlandse hulpverleners eisen ook hervormingen. De regeringen moeten de bevolking uitleggen waaraan ze de belasting besteden en hierover ook verantwoording over afleggen.

Klimaat

Andere oorzaken voor de armoede zijn bijvoorbeeld het klimaat. Overstromingen, aanhoudende droogte en de opkomende effecten van wereldwijde klimaatverandering treffen de bevolking zwaar.

De hutjes of huizen van de arme mensen zijn hier niet tegen bestand. En ook epidemieën, burgeroorlogen en uitbuiting door Westerse multinationals zijn oorzaken van de armoede.

Weet jij ook...

Hoe kinderen in Afrika naar school gaan?

Waarom kinderen in arme landen het vee moeten hoeden?