Waarom wonen er Molukkers in Nederland?

Cultuur

Dat is best een ingewikkeld verhaal. Het heeft te maken met de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië in 1949. De Molukken waren een onderdeel van deze Nederlandse kolonie, maar wilden niet bij de nieuwe Republiek Indonesië horen. Door de problemen tussen Indonesië en de Molukken konden vierduizend Molukse soldaten die in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) hadden gevochten, geen kant op. Ze zaten opgesloten in kampen op Java. Daarom besloot de Nederlandse regering in 1951 de soldaten en hun familie tijdelijk naar Nederland over te brengen. Tot er in Indonesië een oplossing was gevonden. Wat was bedoeld als een tijdelijke oplossing, bleek voor altijd. De eerste jaren woonden de Molukkers bij elkaar in verschillende kampen. Daar wachtten ze op de dag dat ze naar huis konden. Maar langzaam werd duidelijk dat de Molukken niet onafhankelijk zouden worden en dat ze nooit terug zouden gaan. Vanaf dat moment probeerden de meesten hier een bestaan op te bouwen. Ze zochten hier werk en verruilden de kampen voor een gewoon huis.