Waar of niet waar?

Bij een dwarslaesie is het ruggenmerg beschadigd