Waar of niet waar?

Sterren ontstaan uit enorme gaswolken die samentrekken door de zwaartekracht