Waar of niet waar?

Je hersenen bepalen wat je ziet