Waar of niet waar?

Mannen hebben een grotere adamsappel dan vrouwen