Waar of niet waar?

De ozonlaag is nog even dik als honderd jaar geleden